THE LEVEL, EVOLUTION AND TRENDS OF THE PHENOMEN ON MONEY LAUNDERING

Vuia Bgdan Marian

Abstract


Money laundering is the process by which criminals create the illusion that the money they have is their own and they have the right to dispose of it as they wish, over time, using several methods to camouflage large sums of money resulting in following illegal business. The study and in-depth knowledge of the great diversity of criminal methods, brings to light, to counteract by legal action, crime both in a country and worldwide, being extremely useful in eradicating money laundering and underground economy procedures.


Keywords


money; corruption; illicit; capital; criminal;

References


Bătrîncea, I., Bejenaru, A., Trenca, I. & Borlea, S., (2008). Analiza performanţelor şi riscurilor bancare, Ed. Risoprint, CIuj-Napoca, p. 231;

Blum J.A. (1998). Paradisurile fiscale, secretul bancar şi spălarea banilor. Publicaţia Naţiunile Unite, p. 201;

Boullanger H. (2002). La criminalite economique en Europe, Editura P.U.F., Paris, p. 46;

Ciobanu P. (2003). Prevenirea şi combaterea infracţiunii de spălare a banilor, Editura Rosetti, Bucureşti, p. 65;

Coopers P.W. (2007). Studiu asupra criminalităţii economice din România, Editura Carpaţi, Bucureşti, p. 43;

Ghinea N., Bondarici D. (2005). Utilizarea frauduloasă a instrumentelor de plată, Editura LUCMAN, Bucuresti, p. 68;

Lazăr, A. (2004). Ancheta antifraudă în mediul afacerilor, Editura Lumina Lex, Bucureşti, p. 98;

Mănăilă A. (2004). Companiile off-shore sau evaziunea fiscală legală, Editura All Beck, Bucureşti, p. 289;

Moldoveanu N. (1989). Criminalitatea economico-financiară în societăţile comerciale, Editura Global Print, p. 156;

Pele G., Hurdubaie I. (1983). Interpolul şi criminalitatea internaţională, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, p. 105;

Reuvid, J. (1995). Criminalitatea economică internaţională, culegere de studii, Editura Kogan Page, Londra, p. 311;

Srivastava A., Simpson M., Powell R. (2013). International Guide to Money Laundering Law and Practice, Bloomsbury Professional, London, p. 32;

Voicu C. (1997). Criminalitatea Afacerilor, Tipografia IGP, Bucureşti, p. 141;

Voicu C. (1999). Spălarea Banilor Murdari, Editura Silvi, Bucureşti, p. 56;

Voicu C., Sandu F., Dascălu I. (1998). Frauda în domeniul financiar bancar si al pieţei de capital, Editura Trei, Bucuresti, p. 194;

Voicu C., Voicu A.C., Geamănu I. (2006). Criminalitatea organizată în domeniul afacerilor, Editura Pildner, p. 282;


Full Text: PDF

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.