DISCUSSIONS REGARDING THE RELATION BETWEEN PUBLIC ADMINISTRATION AND CITIZENS - ACTORS INVOLVED IN THE PROCESS OF ELABORATION AND ADOPTION OF THE PUBLIC DECISION

Petronela Scutariu, Iulia-Ramona Mangelovschi

Abstract


Explaining the relation between public administration and citizens in the decision-making process is not exempt from controversial discussions, in this partnership civil society and decision-makers in the administrative system contribute to real cooperation to adopt decision-making models appropriate to real needs. In this context, this paper aims to achieve the following goal: analysis of theories and various opinions expressed in the literature on the relation between public administration and citizens, to identify their role in the process of elaborating and making public decisions. Through the approach we identified criteria for classifying the categories of participants in the decision-making process in public administration - how to involve them and the administrative level on which the participant is located; we highlighted the way in which the public administration staff contributes to the substantiation of the public decision, in the sense that the quality of the decision act depends on the quality, training and knowledge of the decision maker; we explained the importance of citizen participation in the decision-making process at this level, proving to be a true proof of democracy in society; we presented the forms of citizen participation in the phases of the decision-making process - informing citizens, consulting them and actively participating; we clarified the relation of mutual partnership between public administration - citizens in the process of solving community problems by adopting public decisions appropriate to real social needs.


Keywords


public decision; decision making process; public administration; decision-making authorities; citizens; way of involvement; administrative level; public issues; local community; consultation; participation

References


Androniceanu Armenia, Noutăți în management public, Editura Universitară, București, 2005

Androniceanu Armenia, Management public, Editura Economică, București, 1999

Citizen Engagement in Public Administration, Online Master of Public Administration, Ohio University, 2020, available at https://onlinemasters.ohio.edu/blog/citizen-engagement-in-public-administration/ [accessed on 25.01.2022]

Guță Anca-Jarmila, Adoptarea deciziilor și prestarea serviciilor în sectorul public, Editura Universitas, Petroșani, 2016

Hosu Ioan, Deac Mihai, Mosoreanu Marius, Relația dintre autorități locale și cetățeni. Interacțiuni și percepții, Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, nr. 1(30)/2012, Cluj-Napoca, 2012, pp. 73-83, available at https://rtsa.ro/rtsa/index.php/rtsa/article/view/41/37 [accessed on 2.03.2022]

Inayeh Alina, Preda Oana, Sorescu Adrian, Florea Radu, Presadă Florina, Poiană Sînziana, Decizia publică în secolul XXI. Ghid practic de implicare a cetăţeanului în procesul de luare a deciziei publice, Centrul de Resurse pentru participare publică - CeRe, Bucureşti, 2008

Irvin Renée A., Stansbury John, Citizen participation in decision making: Is it worth the effort?, Public Administration Review, Vol. 64, No. 1, 2004, pp. 55-65, available at https://www.jstor.org/stable/3542626 [accessed on 25.01.2022]

King C.S., Feltey K., O’Neill Susel B., The Question of Participation: Toward Authentic Public Participation in Public Administration, Public Administration Review, vol. 58, nr. 4, Jstor, Ohio, 1998, pp. 317-326, available at https://www.academia.edu/2378167/The_Question_of_Participation_Toward_Authentic_Public_Participation_in_Public_Administration [accessed on 25.01.2022]

Manda Corneliu, Manda Cezar C., Dreptul colectivităților locale, Editura Universul Juridic, București, 2008

Matei Lucica, Dincă Dragoș, Participarea cetățenească în luarea deciziilor. Manual de instruire, București, 2002

Mendel Toby, The Public's Right to Know: Principles on Freedom of Information Legislation, Article 19, International standards series, London, 1999, pp. 1-19, available at https://www.access-info.org/wp-content/uploads/righttoknow.pdf [accessed on 9.03.2022]

Mintzberg Henry, The nature of managerial work, Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall, 1980

Nedelcu Iulian M., Drept administrativ și elemente de știința administrației, Editura Universul Juridic, București, 2009

Nimu Andrada, Pîrvulescu Cristian, Arpad Todor, Societatea civilă, democrație și construcție instituțională: transparență și participare publică în România contemporană, Editura Polirom, Iași, 2016

OECD Public Management Policy Brief, Engaging citizens in policy making: information, consultation and public participation, 2001, pp. 1-6, available at http://gpsaknowledge.org/wp-content/uploads/2014/10/PB-GOV-Engaging-Citizens-in-Policy-Making.pdf [accessed on 28.02.2022]

Oprean Constantin, Managementul colectivităților locale, Volumul II, Editura Universității ”Lucian Blaga”, Sibiu, 2004

Oprean Constantin, Administrația publică, consilierul și cetățeanul, Editura Universității „Lucian Blaga”, Sibiu, 2001

Parlagi Anton, Tehnici și metode ale adoptării deciziei publice, Editura Pro Universitaria, București, 2013

Petrescu Claudia, Implicaţiile participării asupra dezvoltării locale. Studiu de caz: Horezu, judeţul Vâlcea, Revista Calitatea vieții, nr. 3-4/2009, 2009, pp. 351-376, available at https://www.academia.edu/4714482/IMPLICA%C5%A2IILE_PARTICIP%C4%82RII_ASUPRA_DEZVOLT%C4%82RII_LOCALE._STUDIU_DE_CAZ_HOREZU_JUDE%C5%A2UL_V%C3%82LCEA [accessed on 2.02.2022]

Pohoață Gabriela, Etică și transparență decizională în administrația publică, Editura Pro Universitaria, București, 2018

Preda Oana, Olteanu Sînziana, Presadă Florina, Există participare publică în România?Participarea publică între legislaţie şi eficienţă, Centrul de Resurse pentru participare publică - CeRe, Bucureşti, 2007, pp. 1-10, available at https://zdocs.ro/doc/participarea-publica-ntre-legislaie-i-eficiena-d6wn73k39568 [accessed on 28.02.2022]

Pricopie Remus, Participarea publică. Comunicare pentru dezvoltare durabilă, Editura Comunicare.ro, București, 2010

Rosenbloom David H., Public Administration: Understanding management, politics, and law in the public sector, Editura Random House, New York, 1986

Şuta Ştefan, Nicolae Horea, Relații cu publicul în cadrul administrației locale și centrale, Revista Transilvană de Științe Administrative, nr. 1(4)/2000, Cluj-Napoca, 2000, pp. 128-134, available at file:///C:/Users/FDSA2/Downloads/416-821-1-SM%20(1).pdf [accessed on 1.03.2022]

Voican Mădălina, Principiul consultării cetățenilor în soluționarea problemelor de interes deosebit, Revista de Drept Public, nr. 4/2006, 2006, pp. 165-173, available at https://drept.ucv.ro/RSJ/images/articole/2006/RSJ4/B11VoicanMadalina.pdf [accessed on 27.02.2022]


Full Text: PDF

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.