CONTRIBUTION OF NON-FINANCIAL INFORMATION TO ENSURING THE SUSTAINABILITY OF THE ACTIVITY OF ECONOMIC ENTITIES

Chelba Ancuța-Anisia

Abstract


In the modern economy, stakeholders have become increasingly concerned with the significant informational support provided by sustainability reports. Non-financial information helps investors and other interested users in making the right decisions and alerts them to the possibility of major risks within the firm. Thus, the preparation of a correct non-financial report and in accordance with the standards and regulatory frameworks in force increases the transparency of the company's activity and even helps to evaluate the overall performance of the enterprise. In this context, the purpose of this article is to highlight the contribution of non-financial information in ensuring the sustainability of the activity of economic entities. In order to achieve the proposed goal, the concepts regarding non-financial information, sustainability, corporate social responsibility, GRI standards were defined, and a statistical analysis was presented regarding the evolution of the sustainability reporting rate in the period 2011- 2022 worldwide and European.

Keywords


non-financial information; sustainability; social responsibility; statistical analysis

References


Beţianu, L. (2013). Locul şi rolul monitorizării sistemului de indicatori ai dezvoltării durabile în România, în concordanţă cu bunele practici internaţionale, pentru fundamentarea politicilor de mediu. In P. I. Otiman, C. Ionescu and E. Dinga (eds.) (2013) Studii şi cercetări privind impactul cercetării şi inovării asupra progresului economic. Proceedings of Post-doctoral studies in Economics: “Studii şi cercetări privind impactul cercetării şi inovării asupra progresului economic” (pp. 61-151), volume 4. Bucharest, Romania: Romanian Academy Publishing House.

Caloian, F. (2013). Analiza sustenabilităţii activităţii entităţilor cotate la BVB prin utilizarea indicatorilor de raportare sustenabilă. Amfitreatru Economic, 15(7), 528-543.

Carp, M. (2015). Studiu explorator privind influenta factorilor nefinanciari asupra performantei bursiere a companiilor românesti cotate. Audit Financiar, 13(1), 52-66.

Chelba, A. -A. (2022, May). Identification of bankruptcy risk and management of crisis companies. In M., Tofan, I., Bilan and E. Cigu (eds.) (2022) EUFIRE European Finance, Business and Regulation. Proceedings of the Internatioanl Conference "European Finance, Business and Regulation (EUFIRE). Challenges of Post-Pandemic Recovery” (pp. 91-103), volume 6. Iași, Romania: "Alexandru Ioan Cuza" University Publishing House from Iasi. http://eufire.uaic.ro/wp-content/uploads/2022/09/EUFIRE-2022__online.pdf, accessed January 20, 2023.

Chelba, A. -A. & Anisie, L. (2020). Accounting practices regarding the means of operation with cash flows. European Journal of Accounting, Finance & Business, 13(23), 1-9. https://doi.org/104316/EJAFB.2020.826.

Cozma Ighian, D. (2015). Inovare în domeniul contabilității–Raportarea Integrată (Innovation in Accounting-Integrated Reporting). Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial, 7 (7), 26-34.

Crișan, C. (2013). Corporaţiile şi societatea. Responsabilitatea socială corporativă între act voluntar şi obligaţie. Tritonic, Bucharest, Romania.

Georgescu, M., A. (2015). Responsabilitatea socială între teorie, imagine şi conduită. Limes, Florești, Romania.

GRI standards. https://www.globalreporting.org/standards/, accessed January 10, 2023.

Grigoroi, L., & Dumitru, M. (2016, April). Raportarea integrată–perspectivă pentru entităţile din Republica Moldova. In L. Lazari (ed.) (2016) Paradigma contabilităţii şi auditului: realităţi naţionale, tendinţe regionale şi internaţionale. Proceedings of Papers of the International Scientific Conference “Paradigma contabilităţii şi auditului: realităţi naţionale, tendinţe regionale şi internaţionale” (pp. 9-15), volume 5. Kishinev, Republic of Moldova: Publishing House of the Academy of Economic Studies from Moldova.

Grosu, V., & Chelba, A. A. (2021, November). Overview of the evolution of insolvency companies in Romania. In K. S. Soliman (ed.) (2021) International Business Information Management Association (IBIMA). Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA): Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic (pp. 1803-1816). Seville, Spain: IBIMA publisher.

Grosu, V., & Tanasă (Brînzaru), S.- M. (2018, April). Performanța prin prisma raportării integrate. O abordarea a cadrului elaborat de Consiliul Internațional pentru Raportare Integrată. In G. Belostecinic and I. Lazari (eds.) (2018) Contabilitatea şi auditul în condiţiile globalizării: realităţi şi perspective de dezvoltare. Proceedings of the International Scientific Conference “Contabilitatea şi auditul în condiţiile globalizării: realităţi şi perspective de dezvoltare” (pp.162-167), volume 7, Kishinev, Republic of Moldova. http://irek.ase.md/xmlui/handle/1234567890/95, accessed January 15, 2023.

Grosu, V., Brinzaru, S. M., Ciubotariu, M. S., Kicsi, R., Hlaciuc, E., & Socoliuc, M. (2022). Mapping Future Trends in Integrated Reporting, CSR and Business Sustainability Research: A Cluster-based Approach. ENTRENOVA-ENTerprise REsearch InNOVAtion, 8(1), 264-286. https://doi.org/10.54820/entrenova-2022-00024.

Haţegan, C. D. (2022). Auditul informaţiilor nefinanciare-provocări şi oportunităţi. Audit Financiar, 20(1), 67-171.

Hickson, K. (2014). Race for sustainability: energy, economy, environment and ethics. World Scientific Publishing, Singapore, Asia.

Hristea, A. M. (2011). Responsabilitatea socială corporativă–între deziderat şi realitate. Economie teoretică aplicată, 18(10), 56-73.

Iamandi, I.-E., & Filip, R. (2008). Etică și responsabilitate socială corporativă în afacerile internaționale. Economică, Bucharest, Romania.

Ionescu, B. S., & Damoc, C. (2015). Rapoartele nefinanciare - vectori de imagine ai companiilor. Audit Financiar, 13(10), 78-88.

Ivaniuc, A. L., & Cosmulese, C. G. (2020, March). Raprtarea integrată dintr-o perspectivă teoretică. In M. Svetlana (ed.) (2020) Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători. Proceedings of the International Student Scientific Conference (ISSC) "Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători” (pp. 166-172), volume 4, Kishinev, Republic of Moldova.

La Follette, C., & Maser, C. (2017). Sustainability and the rights of nature: an introduction. CRC Press: Taylor & Francis Group, Boca Raton, USA.

Machado, B. A. A., Dias, L. C. P., & Fonseca, A. (2021). Transparency of materiality analysis in GRI‐based sustainability reports. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 28(2), 570-580, https://doi.org/10.1002/csr.2066.

Marinescu, D. A.- O. (2020). Analiza conformităţii rapoartelor de sustenabilitate ale companiilor românești privind respectarea cadrului conceptual GRI. Audit Financiar, 18(2), 260-274.

Melega, A., Grosu, V., Geanina, A., & Socoliuc, M. (2022). Analysis and identification of research correlations between integrated reporting and global enterprise performance. Ecoforum Journal, 11(3), 1-9.

Mihalciuc, C., & Apetri, A. N. (2019). Measuring and reporting non-financial performance of socially responsible companies. In R. Pamfilie, V. Dinu, L. Tăchiciu and D. Pleșea (eds.) (2019) New Trends in Sustainable Business and Consumption. Proceedings of the Basiq International Conference: New Trends in Sustainable Business and Consumption (pp. 507-514), volume 01. Bari, Italy: ASE publishing house.

Neef, D. (2003). Managing Corporate Reputation and Risk: Developing a Strategic Approach to Corporate Integrity Using Knowledge Management. Elsevier Butterworth – Heinemann, Boston, USA.

Nicolescu, O. & Nicolescu, C. (2022). Stakeholder Management and Social Responsibility: Concepts, Approaches and Tools in the Covid Context. Routledge: Taylor & Francis Group, New York, USA.

Pirnea, I. C. & Popa, R. A. (2015). Relaţia responsabilitate socială – sustenabilitate la nivelul întreprinderii. Strategii Manageriale, 2(28), 60- 69.

Șchiopoiu Burlea, A. (2009). De la responsabilitatea socială a întreprinderii la responsabilitatea socială deschisă. Sitech, Craiova, Romania.

Socoliuc, M., Cosmulese, C. G., Ciubotariu, M. S., Mihaila, S., Arion, I. D. & Grosu, V. (2020). Sustainability Reporting as a Mixture of CSR and Sustainable Development. A Model for Micro-Enterprises within the Romanian Forestry Sector. Sustainability, 12(2), 603-637. https://doi.org/10.3390/su12020603.

Stolowy, H., & Paugam, L. (2018). The expansion of non-financial reporting: an exploratory study. Accounting and Business Research, 48(5), 525-548.

Sustainability Accounting Standards Board (SASB) 2013. https://www.sasb.org/wp-content/uploads/2013/10/SASB-Conceptual-Framework-Final-Formatted-10-22-13.pdf, accessed January 22, 2023.

Tanasă (Brînzaru), S.- M. (2020, May). Integrated Reporting-A New Management Tool in Analyzing the Performance of a Company. In C. Nastase (ed.) (2020) New Challenges and Opportunities for the Economy. Proceedings of the 16th Economic International Conference: New Challenges and Opportunities for the Economy (NCOE) (pp. 57-69), volume 13. Iasi, Romania: Lumen Publishing House. https://doi.org/10.18662/lumproc/ncoe4.0.2020/06.

The KPMG Survey of Sustainability Reporting 2020. https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/11/the-time-has-come.pdf, accessed January 23, 2023.

The KPMG Survey of Sustainability Reporting 2022. https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/se/pdf/komm/2022/Global-Survey-of-Sustainability-Reporting-2022.pdf, accessed January 23, 2023.

Ţugulschi, I., & Iachimovschi, A. (2017). Raportarea non-financiară: oportunităţi şi perspective în contextul reglementărilor europene. In G. Belostecinic (ed.) (2017) Contabilitatea și profesia contabilă în era provocărilor. Proceedings of the International Scientific Conference “Contabilitatea și profesia contabilă în era provocărilor” (pp. 73-78), volume 6, Kishinev, Republic of Moldova.


Full Text: PDF

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.