CONCEPTS, NEWS AND PERSPECTIVES REGARDING ACCOUNTING IN TOURISM AND ECOTOURISM

Mihaela TULVINSCHI

Abstract


Tourism and ecotourism aim the optimisation of a balanced relation concerning the value between effort and effect, income and costs, assets and their origin. Controlling these relations involves the mandatory use of the accounting information. The purpose of the article is to prove that the particularities of the tourism and ecotourism activities influence the accounting information. The anticipations based on accounting information are important for the increasing of the tourism and ecotourism activities efficiency, in terms of sustainable development. Accounting information has as main purpose creating a common language for investors and managers, creating a bridge between investors and the tourism and ecotourism entities activity.


Keywords


costs, ecotourism, accounting information, tourism, fair value, income

References


Bâc Dorin – Paul (2012) Turismul şi dezvoltarea durabilă: realităţi, provocări şi oportunităţi – rezumat teză de doctorat, http://arhiva-www.uoradea.ro/attachment/791672704232e82e41d0a31a6bc16159/f2a61421d766ba4ca41264cd85bd9ce0/Bac-Dorin-rezumat.pdf (accessed April, 25, 2015)

Bennett M. James P. (1997) Environment – Related Management Accounting: Current Practice and Future Trends, Greener Management Internatonal, vol. 17, pp. 32 – 51

Cosma Smaranda Adina, Fleseriu Cristina, Bota Marius, Nedelea Alexandru (2015) Aspects of Romanian marketing Environment for International Hotel Chains, ECOFORUM, vol. 4, nr. 1(2015), p. 38-45

Dumitrana M., Jalbă L., Duţă O. (2008) „Contabilitatea în comerţ şi turism”, Editura Universitară, Bucureşti, pp. 215 - 233

Lane B. (2009) Thirty Years of Sustainable Tourism Drivers, Progress, Problems – and the Future, publicat în Sustainable tourism future (editori: Gossling S., Hall M., Weaver D.), Editura Routledge, New York

Maziliu Mirela (2010) Tourism – A Privileged Relation with the Lasting Development, Revista de marketing Online, vol. 1, nr. 4, pp. 64-73, http://www.edumark.ase.ro/RePEc/rmko/4/10.pdf (accessed April, 15, 2015)

Needles B. Jr., Anderson H., Caldwell J.(2001) Principii de bază ale contabilităţii, ediţia a V- a, traducere, Editura Arc, Chişinău, pp. 20-83

Richard Jacques (2005) Fair value: Towards a third stage of the French accounting capitalism, Cahier de recherche no. 2005-09, CEREG, Université Paris Dauphine

Robu Doina Maria (1998) Controlul de gestiune pe baza bilanţului, Editura MOLDOVA, Iaşi, pp. 50 - 66

RojanschiVladimir, Bran Florina, Grigore Florian, Ildiko Ioan (2006) Cuantificarea dezvoltării durabile, Editura Economică, 2006, pp. 14 - 50

Săcărin Marian (2007) Valoarea justă: istoric, adoptare, valenţe şi critici, Revue “Contabilitatea, Expertiza şi Auditul Afacerilor” nr. 3/2007, Editura CECCAR, Bucureşti, pp. 15 - 21

Sharpley R. (2000) Tourism and sustainable development: exploring the theoretical divede, Journal of Sustainable Tourism, vol 8, nr.1, p.1-19

Stanciu I. C. (2011) Contabilitatea mediului – instrument utilizat de entităţi în prevenirea şi combaterea poluării, Revista CECCAR Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor nr. 12/2011, p.13

Tudorache Doru (2009), coordonator Strategia naţională de dezvoltare a ecoturismului în România, faza I Experiența ecoturistică la nivel național și internațional, pp.1-50 http://turism.gov.ro/wp-content/uploads/2013/05/ecoturism_faza1.pdf (accessed April, 15, 2015)

Vellas F (1992), Le Tourisme, Economica, Paris, pp. 5-15

Zhang Yongkui (2013) Financial Accounting Measurement Concept, Asset Specificity and the Application of Fair Value to Ecotourism Entreprisses, Journal of Convergence Information Technology, http://www.aicit.org/JCIT/ppl/JCIT2489PPL.pdf (accessed April, 25, 2015)


Full Text: PDF

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.