IDENTIFICATION OF MAIN ECONOMIC AND SOCIAL CAUSES OF ROMANIAN MIGRATION

Elena Raluca CRISTIAN, Georgeta Laura BARAGAN

Abstract


The main worldwide determinants influencing in time the migration phenomenon are: external environment (international political situation), economy, population growth in the migrant’s country, armed conflicts, religious persecution and xenophobic attacks. The migration of manpower from Romania is based on a number of psychological, social, financial reasons of migrants to increase their income and improve their living conditions in another country. The main cause of migration in developed countries is the migration flows originating mainly from poor or very poor countries considered disadvantaged.


Keywords


economic reasons; social causes, country of origin of migrants; destination country of immigrants.

References


Cristian, Elena, Raluca; Dârzan, Mihaela (noiembrie 2011), The Migration of the Romanian Citizens „Defies” the Economic Crisis, Analele Universitatii Ovidius, Seria: Stiinte economice, Vol. XI.

Cristian, Elena, Raluca; Moise, Elena; Dârzan, Mihaela (2013), ’’A Contemporary Approach on Migration’’, Vol.8, Special Issue 3.1, pp. 9-10.

Cristian, Elena, Raluca; Moise, Elena; Bărăgan, Laura, Georgeta (2013), ’’The Emigrant Identity in the Curent Global Context’’, Analele Universitatii Ovidius, Seria: Stiinte economice, p.474.

Ionescu, Anca (2009), The Romanian versus the Italian Government over the Discrimination of the romanian imigrants, Revista Sfera Politicii Bucureşti, Issue 137

Feraru, Petronela, Daniela (2010), Migration and Economic Development Comparativ Study: Romania – Italy, Revistă Românească pentru Educaţie Multidimensională, Anul 2, Nr.5

Gursharan,Singh, Kainth (2009), Push and Pull Factors of Migration:A Case of Brick Kiln Industry of Punjab State,Asia – Pacific Journal of Social Sciences, p.85.

Greenwood, M., Hunt, M. (2003), The early History of Migration research, International Regional Science Review

Hein de Haas (2009), Migration transitions.A theoretical and empirical inquiry into the developmental drivers of international migration, International Migration Institute, University of Oxford, pp.5-7.

Sandu,Dumitru;Bojincă,Marian;Grigoraş,Vlad(2009),Comunităţi româneşti în Spania, Bucureşti,pp.46-47

Sandu, Dumitru (coordonator); Şerban, Monica; Toth, Alexandru (2006), Locuirea temporară în străinătate:Migraţia economică a românilor 1990-2006, Bucureşti, pp.21-22

Stoicovici, Maria (2012), România ca țară de origine, de tranzit și de destinaţie a migranţilor, „Revista Română de Sociologie”, serie nouă, anul XXIII, nr. 5–6, Bucureşti, p.437.

Stănculescu, Manuela; Stanciu,Victoria; Alexe, Iris: Moţoc, Luminiţa (2012), Impactul crizei economice asupra migraţiei forţei de muncă româneşti,Editura Paideia, Bucureşti,p.108.

Vasile,Valentina; Zaman,Gheorghe (2006), Migraţia forţei de muncă şi dezvoltarea durabilă a României. Abordări teoretico – metodologice. Sistem de indicatori şi modele de analiză, Editura Expert, Bucureşti,p.91.


Full Text: PDF

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.