IMPACTS OF EURO/USD VOLATILITY ON STEEL PRICES OF TURKEY

Engin AKMAN

Abstract


Steel sector is the driving force of industry as it provides raw or semi-finished materials for the majority of manufacturing industries. Turkey is an important steel producer, importer and exporter. 45% of steel imports are from EU-27 zone while only 24% of the exports are destined to the European countries. The study is concentrated on the effects of EUR/USD volatility on the steel prices of Turkey. VAR models, Impulse Response Functions, Granger Causality Tests and Variance Decomposition analysis are employed for the data covering the period of April 2008- January 2015. The study reveals that EUR/USD currency volatility has significant effect on steel prices explaining about 5-6% of the changes in the prices.


Keywords


currency volatility, steel prices, VAR models, Granger causality, Turkey

References


Akat, A. S., Yazgan, E. (2012). Döviz kuru ihracat fiyatlarını yansıyor mu?, İktisat ve Toplum, 26:1-14

Akman, E. (2007). Dünyada ve Türkiye’de Demir Çelik Sektörü ve Türk Demir Çelik Sektörünün Rekabet Gücü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Barışık, S., Kesikoğlu, F. (2006). Türkiye'de Bütçe Açıklarının Temel Makro Ekonomik Değişkenler Üzerine Etkisi (1987-2003 VAR, Etki-Tepki Analizi, Varyans Ayrıştırması. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 61(4):59-82

Bussière, M., Delle Chiaie, S., Peltonen, T. A. (2014). Exchange Rate Pass-Through in the Global Economy: The Role of Emerging Market Economies. IMF Economic Review, 62(1), 146-178.

Campa, J. M., Goldberg, L. S. (2005). Exchange rate pass-through into import prices. Review of Economics and Statistics, 87(4), 679-690.

Campa, J. M., Goldberg, L. S., González-Mínguez, J. M. (2005). Exchange-rate pass-through to import prices in the Euro area (No. w11632). National Bureau of Economic Research.

Karaca, C. S. O. (2010). Dolar/Euro Paritesinin Türkiye’nin İhracatına Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(2), 106-118.

Kızıldere, C., Kabadayı, B., Emsen, Ö. S. (2014). Dış Ticaretin Döviz Kuru Değişimlerine Duyarlılığı: Türkiye Üzerine Bir İnceleme. International Journal of Economic & Administrative Studies, 6(12); 39-53.

Nazlioglu, S. (2013). Exchange rate volatility and Turkish industry-level export: Panel cointegration analysis. The Journal of International Trade & Economic Development, 22(7), 1088-1107.

Pesaran, H. H., & Shin, Y. (1998). Generalized impulse response analysis in linear multivariate models. Economics letters, 58(1), 17-29.

Strasser, G. (2013). Exchange rate pass-through and credit constraints. Journal of Monetary Economics, 60(1), 25-38.

Şentürk, M., Akbaş, Y. E., Ergün, S. (2013). Euro/TL volatilitesinin Türkiye-Avrupa Birliği ticaret performansı üzerindeki etkileri: ampirik bulgular, Dogus University Journal,14(1): 112-124.

Tarı, Recep (2002). Ekonometri (Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi, Yayın No:172).

TÇÜD (2014). Çelik Sektörünün Hammadde tedariği ve Türk ekonomisine katkısı, Turkish Steel Producers Association, 14.04.2014, Ankara.

Tekin, R. B., Yazgan, M. E. (2009). Exchange rate pass-through in Turkish export and import prices. Applied Economics, 41(17), 2221-2228.

Uckun, N. (2010). Paslanmaz Çelik Sektöründe Fiyat Riskinden Korunmak İçin Krom Nikel Ham Çelik ve EURO/USD Paritesinin Fiyatlara Etkilerinin İncelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1); 235-251

Vigfusson, R., Sheets, N., Gagnon, J. (2007). Exchange rate pass-through to export prices: Assessing some cross-country evidence. FRB International Finance Discussion Paper, (902).

Yayan (2015). Türk çeliği katma değerli ürünlerle yükselecek. TİM Report 2015, 124:86-93.


Full Text: PDF

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.