PPROMOTING BUCOVINA AS A RURAL DESTINATION VIA FACEBOOK. AN EMPIRICAL IDENTIFICATION OF SUPPORTING ONLINE MARKETING INITIATIVES

Pavel STANCIU

Abstract


The villages of Bucovina possess a particular charm, mainly through the orthodox churches with heritage value, the deep spiritual character sent both to local communities and tourists, the architecture based on wood handicraft, the manner in which traditions, local customs and crafts are still preserved, the multicultural character, and, not least, the outstanding hospitality of the hosts. Continuous improvement of performance in rural tourism refers to an integrated approach of specific elements in the destination Bucovina, online marketing becoming more present in everyday practice of small entrepreneurs in local tourism. From an empirical point of view, promotion of rural tourism via Facebook and YouTube represents an easy initiative accessible to the general public, which has the ability to create the foundation of a competitive tourism.

Keywords


Rural tourism, Bucovina destination, Social media, Facebook, Promotion of Tourism Services.

References


Abărgăoniței, S., (2010), Oferta agroturistică a Bucovinei, Editura Tipo Moldova, Iași.

Blanca, G.H. (2004), Marketing în turismul rural, Editura Irecson, București.

Boden, F. (2019). Journée d'études sur le programme de développement rural (PDR), https://www.gouvernement.lu/746773/11-pdr?context=971258.

Buckley, R. (2012). Sustainable Tourism: Research and Reality, Annals of Tourism Research, Elsevier, Vol. 39, No. 2, pp.528–546.

Candrea, A.N., Bratucu, G. (2011). Integrated quality management of tourist destinations in protected areas, the case of Piatra Craiului national park. The USV Annals of Economics and Public Administration, 10(3), pp.101-109.

Cândea, M., Bran, F., Cimpoeru, I. (2006). Organizarea, amenajarea şi dezvoltarea durabilă a spaţiului geografic. Editura Universitară, București.

Cismaru L. (2011). Strategii de securitate în marketingul destinaţiei turistice, rezumat teză de doctorat, Universitatea „Transilvania” din Braşov, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor, domeniu Marketing, coordonator Prof. univ. dr. ec. Liliana Duguleană, Brașov.

Grolleau H. (1987) - Le tourisme rural dans les 12 Etats Membres de la CEE, Bruxells, p 96.

Kozak, M., Baloglu, S. (2011). Managing and Marketing Tourist Destinations: Strategies to Gain a Competitive Edge, Routledge, Taylor&Francis e-Library, New York, NY, 2011.

Lefter, C. (2004). Cercetarea de marketing. Teorie și aplicații, Editura Infomarket, Brașov.

Nedelea, Al. (2010), Politici moderne în marketingul turistic, Editura Tipo Moldova, Iași.

Nistoreanu, P., Ghereș, Marinela (2010), Turism rural, Editura C.H. Beck, București.

RNDR, Turismul rural in contextul Strategiei de turism durabil a Convenției Carpaților, Grup de lucru tematic 3 “Promovarea Turismului Durabil in mediul rural”, Asociația Ecologica Turismverde, Rețeaua Națională de Dezvoltare Durabilă, Sinaia, 2015, http://www.rndr.ro/INTRANET/Documentos/Greentourism_GLT3%20Sinaia_2269.pdf.

San Martín, H., & Herrero, Á. (2012). Influence of the user’s psychological factors on the online purchase intention in rural tourism: Integrating innovativeness to the UTAUT framework. Tourism Management, 33(2), pp.341-350.

Stanciu, P. (2015). Valenţe turistice ale etichetei ecologice. Premise deschise către o contextualizare a principiilor turismului durabil în pensiunile din Bucovina, proiectul individual de cercetare postdoctorală, Titlul proiectului: “SOCERT. Societatea cunoaşterii, dinamism prin cercetare”, Număr de identificare contract: POSDRU/159/1.5/S/132406, Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava.

*** (1955). Manifestul Turismului Rural - Organizația caselor rustice din Franța.

*** (2008). Strategia de Dezvoltare a Turismului în Judeţul Suceava, Consiliul Judeţean Suceava.

***, Turismul rural, suport de curs, programul de vecinătate România-Ucraina, 2004-2006, p.7, http://www.crest-center.org/pdf/pachet_instruire_ro.pdf.


Full Text: PDF

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.