MARKETING OF DIPLOMATIC AND CONSULAR SERVICES

Alexandru Mircea Nedelea, Marilena Oana Nedelea

Abstract


The concept of marketing of diplomatic and consular services can be considered part of the public marketing, marketing of services (social and politics), non-profit marketing (due to the fact that this activity does not generate a finished product which will be sold) and the international marketing (through its global implications). Diplomacy, as part of the foreign policy of a state, needs quality communication.

In the activity of public diplomacy, the commonly used instruments, promotion means, will remain advertising and public relations, both representing a series of characteristics, particularities given by the specificity of the activity unfolded.

The marketing of diplomatic and consular services plays an important role in the identification, anticipation and quantification of the citizens’ needs and desires. The factors involved in this process are the Ministry of Foreign Affairs, the embassies and consulates.


Keywords


marketing diplomatic; diplomacy

References


Bennet. W. Lance and Entman Robert (ed). (2011) Mediated Politics, Cambridge University Press, Cambridge,

Bojescu V., Miron D. (2005) Valențe şi limite ale diplomaţiei economice, Ed. ASE, Bucureşti,

Cull Nicholas J. Public Diplomacy before Gullion. The Evolution of a Phrase, US Center of Public Diplomacy; http://uscpublicdiplomacyorg/pdfs/gullion.pdf

Drimba, O. (1984) Istoria culturii si civilizației, vol. I., Ed. Stiintifica si Enciclopedica, București,

Dussault L. (1996) Protocolul – instrument de comunicare, Bucureşti

Felthan R. G. (2005) Ghid de diplomaţie, Ed.Institutul European, Bucureşti,

Guceac Ion, Popescu Sergiu, (2010) Diplomaţia publică - componentă indispensabilă a discursului extern în condiţiile globalizării, în Akademos nr.1 (6), martie

Iacob Gh. (1998) Introducere în diplomaţie, Ed. Fundației Axis Universitaria, Iaşi

Kissinger, Hennry (2007) Diplomaţia, Ed. All, Bucureşti

Jora, Lucian (2012) Diplomaţia culturală a Uniunii Europene. Aspecte funcţionale ale servicului european de acţiune externă, în Revista de Ştiinţe politice şi internaţionale, no. IX- 2

Maliţa, M. (1975) Diplomaţia. Şcoli şi instituţii, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

Mazilu, D. (2008) Diplomaţia europeană, Ed. Lumina Lex, Bucureşti

Miculescu, Simona Mirela (2001) Relații publice internaționale în contextul globalizării, Ed. Comunicare.ro, Bucureşti

Nicholson, H. (1996) Arta diplomatică, Ed. Politică, Bucureşti,

Nye Joseph S. (2010) Noua diplomaţie publică, Dilema veche nr 315, 25 februarie- 3 martie

Onişoru, Gh. (2007) Relaţii internaţionale, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

Pistol, Gh. (2004) Negocieri şi uzanţe de protocol, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

Şerban, R. (2010) Diplomaţia economică europeană, Ed. Tribuna Economică, Bucureşti

Vatman, D. (2009) Organizaţii europene şi euroatlantice, Ed. C.H. Beck, Bucureşti

Vârsta, I. (2011) Protocol şi etichetă diplomatice, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011


Full Text: PDF

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.