DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES AS THE SPHERE OF THE COMPETENCES OF DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATIONS

Jacek BORZYSZKOWSKI

Abstract


The present article includes deliberations concerning the significance of widely understood issues connected with the development of human resources in the activities of destination management organizations (DMOs). The first part covers strictly theoretical issues connected with the concept of the DMO and its objectives with a particular emphasis on the development of human resources. The second part includes a presentation and an analysis of the results of the author’s own research on a group of 83 DMOs from 23 European states.

Keywords


destination management organizations; development; human resources; personnel; significance

References


Batarow, D., Bode, M., Jacobsen, M. (2008) Case Presentation: Destination Management Organizations (DMO) – Cross National Sites, Institut für Wirtschaftsinformatik, Universität Münster.

Beritelli, P., Reinhold, S. (2010) Explaining Decisions for Change in Tourist Destinations: The garbage Can Model in Action, In Managing Change in Tourism. International Tourism Research and Concepts ed. P. Keller & T. Bieger, (Vol. 4). Berlin: Erich Schmidt.

Borzyszkowski, J. (2005) Polityka turystyczna państwa, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, p. 50.

Borzyszkowski, J. (2011) Destination Management Organisations (DMO) – nowoczesne struktury organizacyjne w turystyce, In Nowe wyzwania gospodarki turystycznej na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym, pod red. M. Jalinika i A. Sierpińskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, pp. 13-22.

Gretzel, U., Fesenmaier, D.R., Formica, S., O’Leary, J.T. (2006) Searching for the Future: Challenges Faced by Destination Marketing Organizations, Journal of Travel Research, vol. 45, November 2006, p. 116-126.

Holloway, J.Ch., Robinson, Ch. (1997) Marketing w turystyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, pp. 40-43.

Kamann, S. (2008) Destination Marketing Organizations in Europe. An In-Depth Analysis, Destination Marketing Association International (DMAI) – NHTV Breda University of Applied Sciences, Breda, p. 11-12.

Kornak, A., Rapacz, A. (2001) Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, p. 33.

Kotler, P. (2005) Marketing, Wyd. Rebis, Poznań, p. 111.

Kubiak, B.F., Korowicki, A (2007) Rola potencjału intelektualnego w doskonaleniu zarządzania wiedzą, Studia I Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 13, J. Kacprzyk, L. Drelichowski (ed.), Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz, p. 66.

Majewski, J. (2007) Struktury organizacyjne dla brandingu produktów terytorialnych, Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie tom 6/2007, Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie, Warszawa, p. 124.

Mendling, J., Rausch, M., Sommer, G. (2005) Reference Modelling for Destination Marketing Organisations – the Case of Austrian National Tourist Office, Proceedings of the 13th European Conference on Information Systems (ECIS 2005), Regensburg, Germany.

http://www.mendling.com/publications/05-ECIS.pdf (accessed April 10, 2013).

Morrison, A.M. (1998) Hospitality and Travel Marketing, 3rd ed.; Delmar: Albany, NY, USA, p. 66-67.

Morrison, A.M. (2010) The Future, Trends and Best Practices of DMOs, 2010 Belle Tourism International (Shanghai) Ltd., Shanghai, p. 33-34.

Padurean, L. (2010) Looking at Destination Governance Through Three Lenses, BEST EN, June 2010, Vienna, Austria.

Panasiuk, A. (2002) Personel jako element marketing usług turystycznych, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, p. 143.

Pike, S. (2004) Destination Marketing Organisations, Elsevier, p. 89.

Pike, S., 2008. Destination Marketing. An Integrated Marketing Communication Approach. Butterworth-Heinemann, Elsevier, p. 155.

Rapacz, A. (ed.) (2007) Przedsiębiorstwo turystyczne, Difin, Wareszawa, p. 122.

van Harssel, J. (2005) Glossary - Destination Management Organization, In: Harrill, R., Fundamentals of Destination Management and Marketing, Michigan, the United States of America: Educational Institute American Hotel & Lodging Association.

Wagenseil, U. (2010) Destination & DMO &, Boundaries, Timisoara & Fagaras, 25th & 27th May 2010, Turism Durabil.ro, Unit for Sustainable Development of Tourism.

World Tourism Organization (2004) Survey of destination management organisations. Report April 2004, Madrid.

World Tourism Organization (2007) A Practical Guide to Tourism Destination Management, Madrid.


Full Text: PDF

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.