COMPLIANCE VS NON-COMPLIANCE WITH THE CORPORATE GOVERNANCE CODE OF BUCHAREST STOCK EXCHANGE

Aurelia ȘTEFĂNESCU, Ileana Cosmina PITULICE, Daniela RĂDOI, Mihai CONSTANTINESCU

Abstract


Research approach looks at the role of corporate governance in companies and finnacial markets rhat is of creating a framework of relationsips managers, shareholders and other stakeholders, based on accountability, transparency and reliability. The research is two-dimensional. The first dimension of research is the review of existing literature ideas on corporate governance and of national and international regulariations in the field. A second dimension of research aims to identify the level of compliance of Romanian companies listed on the Bucharest Stock Exchange to the Corporate Governance Code.

Keywords


listed companies, Corporate Governance Code, compliance, transparency, Romania

References


Albu, N., Mateescu, RA. (2014) The relationship between entrepreneurship and corporate governance. The case of Romanian listed companies, Amfiteatru Economic, vol. 17(38), pg. 44-61, disponibil la http://www.amfiteatrueconomic.ro/temp/Article_2370.pdf, accesat la data de 16.07.2017.

Apostol, C.(2015) Study on the Role of Corporate Governance in Ensuring the Transparency of Financial Information, Revista Audit Financiar, anul XIII, nr.8(128), pg.10-16.

Bursa de Valori București (2015) Codul de Guvernanță Corporativă, disponibil la http://www.bvb.ro/info/Rapoarte/Diverse/RO_Cod% 20 Guvernanta %20Corporativa _WEB_single.pdf accesat la data de 18.07.2017.

Charreaux, G. (1996) Vers une théorie du gouvernement des entreprises, in Charreaux G. : Le gouvernement des entreprises, Economica, disponibil la http://leg.u-bourgogne.fr/wp/0960501.pdf, accesat la data de 12.08.2016.

Doidge, C., Karolyi, A,, Stulz, R.(2004) Why do countries matter so much for corporate governance, disponibile la https://fisher.osu.edu/supplements/10/9860/2004-16.pdf accesat la data de 18.07.2017.

Dobroțeanu, C.l, Dobroțeanu, L.(2007) Audit intern, Ed. InfoMega, București

Duca, I.(2009) Globalizarea finnaciară. O privire specială asupra piețelor internaționale de capital, Ed. Universitară, București.

Feleagă, N., Feleagă, L, Dragomir, V., D., Bîgioi, A.D. (2011) Guvernanţa corporativă în economiile emergente: cazul României, Revista Economie teoretică şi aplicată, vol.l XVIII, nr. 9(562), pp. 3-15, disponibil la http://store.ectap.ro/articole/632_ro.pdf, accesat la data de 12.08.2016.

Guillet, B.D., Mattila, A.S. (2010) A descriptive examination of corporate governance in the hospitality industry, Journal International Journal of Hospitality Management, vol. 29, no. 4, pg. 677-684.

IAASB(2014), Manual de Reglementări Internaţionale de Control al Calităţii, Audit, Revizuire, Alte servicii de Asigurare şi Servicii Conexe,vol I, traducere CAFR, Bucureşti.

Institului Auditorilor Interni (2012), Standarde Profesionale pentru Practica Profesională a Auditului Intern, traducere, disponibile la www.cafr.ro accesat la data de 18.07.2017.

Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (2017) G20/OECD Principles of Corporate Governance, disponibil la http://www.oecd.org/corporate/ accesat la data de 18.07.2017.

Shleifer A., Vishny, R. (1997) A survey of corporate governance, Journal of Finance, 52(2), pg 35-55.

Sison, A. J. (2008) Corporate Governance and Ethics – An

Aristotelian Perspective, Cheltenham: Edward Elgar.

Steger, U., & Amann, W. (2008) Corporate governance: how to add value. West Sussex: John Wiley & Sons.

The Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance (1992) Cadbury Report – Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance, disponoibil la http://www.ecgi.org/codes/documents/cadbury.pdf, accesat la 10.03.2012.

Williamson, O.E (1985) The economics institutions of capitalism, Free Press.


Full Text: PDF

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.